ราคาหลักทรัพย์

เลือกหลักทรัพย์
สัญลักษณ์ : NCL
ราคาล่าสุด (บาท)
2.20
ราคาเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (หุ้น)
+0.06 (2.80%) 5,014,000
ราคาเปิด สูงสุด
2.14 2.24
วันก่อนหน้า ต่ำสุด
2.14 2.14
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ สูงสุดใน 52 สัปดาห์
1.67 2.72
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 | 16:35
Chart Type
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374